حراج!

شیوه‌های مدیریتی مدیران تعاونی

۶,۰۰۰تومان ۵,۰۰۰تومان

تکنیک ها و شیوه‌های مدیریتی مدیران تعاونی

Management Techniques of Cooperative Managers

تعداد صفحات : ۱۰  فایل : Word فهرست در قسمت تصاویر

توضیحات

یک مدیرکارآمد باید به منظور هماهنگ‌سازی و سازماندهی اهداف و مأموریتهای حوزه مدیریتی خود شیوه‌های مختلف مدیریتی را بکارگیرد. لذا شیوه‌های مؤثر مدیریتی نقش بسیار مهمی در سازمان بازی می‌کند. شیوه بکار گرفته شده توسط مدیران متأثر از آموزه‌های ایشان از «کارگاه تئوری دسته‌بندی و رده‌بندی مدیریتی» می‌باشد. این تئوری شامل ۸ روش مدیریتی است: روش نوگرایانه و ابتکارگونه، روش مدیریت توسعه، روش مدیریت تحلیلی، روش مدیریت تشکیلاتی و مؤثر، روش مدیریت دگرگون‌ساز و تحول‌ گرا، روش مردمی و گروهی، روش کاری و عملی، روش اقتباسی و تقلیدی. این تحقیق مقایسه‌ای بین ۲ گروه است. گروه‌های کاملاً موفق و گروههای کم موفق یافته‌‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اختلاف فاحش و عمده‌ای بین این دو دسته وجود دارد. روش ابتکارگونه و نوگرایانه روش برتر و ممتاز در دو گروه می‌باشد. بررسی دلایل عدم موفقیت مدیریت‌های کم موفق نشان می‌دهد که ایشان در اعمال شیوه مدیریت کاری و عملی ضعیف بوده و نیازمند اصلاح و بازآموزی و تقویت روش‌ها و شیوه‌های ابداعی و تشکیلاتی می‌باشد.

کلیدواژه: شیوه مدیریت  -توسعه – تشکیلاتی  – روش ابتکارگونه – نوگرایانه -دگرگون‌ساز – تحول‌ گرا – مردمی – گروهی – کاری – عملی- اقتباسی – تقلیدی – کارگاه تئوری دسته‌بندی – رده‌بندی مدیریتی – مدیریت تحلیلی

تعداد صفحات : ۱۰  فایل : Word فهرست در قسمت تصاویر ببینید.