حراج!

تقوا در قرآن

۴۵,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان

تقوا در قرآن

Piety in the Quran

تعداد صفحات ۸۶ فایل : Word  فهرست موضوعی در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

از آنجا که تمام انبیاء کار اصلی شان راهنمایی انسان ها در مسیر مبارزه با شیطان و هوا پرستی، کیفیت مبارزه، پیمودن صراط توحید و امثال آن است، ترجیع بند دعوت خویش را تقوای الهی و اطاعت از خود قرار داده اند « فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ » ( آل عمران / ۵۰ ) و منتها و مقصد همه ی عبادات به تقوا ختم می شود و روح عبادات روح تقوا گرایی و منفک از آن نیست و بی آن کالبدی تهی و بی ارزش است و نیز هدف از غایتِ خلقت، عبودیتِ منجر به تقواست پس لازم به نظر رسیده که درباره ی این مقوله بیشتر و جامع تر بیاندیشیم.

تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک خود می نماید تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد و او را ازَ اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته ی آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش بر می دارد و به این ترتیب بردگی های اجتماعی را از بین می برد. مردمی که بنده و برده ی پول و مقام و راحت طلبی نباشند، هرگز زیر بار اسارتها و بردگی های اجتماعی نمی روند.

تقوا یک نیروی معنوی و روحی است، که بر اثر ممارست و تمرین به دست می آید و به نوبه ی خود آثار و لوازم و نتایجی دارد که از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید.

اهداف تحقیق : بررسی مفهوم و موضوع تقوی از دیدگاه آیات اللهی می پردازد و آن را از زوایای مختلف تبیین می کند.

کلیدواژه : قرآن – تقوی –  آیات اللهی – نیروی معنوی – روحی -تقوا و نیکی – اخلاق  – آزادی -حکمت عملی –  انتظار  – تقوای فکری – روحی – اعضا – قلبی – علمی – سیاسی – اقتصادی – جنسی – طبی – لفظی -نماز  – روزه – صله ی رحم – تجمل گرایی و اسراف -رعایت عدالت در خانه

تعداد صفحات ۸۶ فایل : Word  فهرست موضوعی در قسمت تصاویر ببینید