حراج!

بررسی عوامل افت تحصیلی و تکرار پایه از دیدگاه معلمان

۲۰,۰۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

 

افت‌ تحصیلی  و تکرار پایه ‌ به‌ معنای‌ ضعف‌ درسی‌ و ناتوانی‌ دانش‌آموزان‌ در فهم‌ و درک‌ مطالب‌مطرح‌ شده‌ در کلاس‌ می‌باشد

تکرار پایه بدلیل افت تحصیلی  یکی از مشکلات عمده دانش آموزان دختر وخانواده های انها و سیستم مدیریت ، آموزش وپرورش است . بطوریکه نگرانی عمیقی در بین اقشار جامعه و آموزش وپرورش ایجاد کرده و در اینده نه چندان  دور روشنی را رقم می زند. وآن را به یک مشکل روانی اجتماعی تبدیل کرده است. و به دلیل ازدیاد دلایل و عوامل مستعد کننده وهمچنین شواهد وحوادث گوناگون نشان می دهد که آمارتکرار پایه بدلیل  افت تحصیلی دانش آموزان دختر بالا تر برود. اولین عاملی که تاثیر بازدارنده و مخربی بر روی کارایی ،تحرک،روح وجسم دختران دارد عدم اطلاع خانواد ها از نیاز های آنان و رشد سریع جامعه بسوی مدرنیزه شدن است . شناسایی عوامل بازدارنده خانواده ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل، اینده پر بارتروکاهش ظلم وتبعیض ونابرابری هادر این منطقه محروم خصوصا حاشیه شهرو مناطق روستایی است.

ما در این پژوهش در سه فصل (کلیات ، پیشینه نظری و جمع بندی و ارائه پیشنهاداتی ) به  موضوع بررسی عوامل تکرار پایه ،  افت تحصیلی در میان  دانش آموزان  مقطع ابتدایی خواهیم پرداخت

 

کلمات کلیدی :  تکرارپایه ، افت تحصیلی ، مردودی ، عوامل خانوادگی ، مقطع ابتدایی ، شاوور ، شهرستان شوش