حراج!

بررسی راهکارهای علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی

۱۵,۰۰۰تومان ۱۳,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما که به یک دقیقه در سال می رسد و نیز بیشتر،عدم انگیزه کافی و عدم علاقه دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی باعث شد که این تحقیق به رشته تحریر درآید.

هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی است.کلیه دانش آموزان مدرسه راهنمایی امام خمینی(ره) روستای کمالی علامرودشت شهرستان لامرد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.در انجام این تحقیق از ابزارهایی مانند پرسشنامه،مصاحبه،مشاهده و بررسی اسناد(کتب و تحقیقات مربوطه) استفاده شده است.مساله ای که بررسی می گردد(مساله تحقیق) عبارت است از: علت عدم انگیزه در مطالعه و کتابخوانی دانش آموزان چیست؟دانش آموزان این آموزشگاه،عدم برنامه ریزی مناسب،نداشتن وقت کافی،کمبود کتب مورد علاقه،نبود کتابدار در مدرسه ونبود مکان مختص کتابخانه را از علل عدم کتابخوانی خود ذکر کرده اند.

همچنین صاحبنظران در رفع این مشکل نظرات مختلفی ذکر کرده اند که خلاصه آن عبارت است از:شروع مطالعه و خواندن  کتاب باید در سنین پایین و از خانواده شروع گردد،آموزشهای لازم به والدین درخصوص اهمیت مطالعه و نقش آن در زندگی داده شود تا بچه ها با الگوگیری از آن ها به این امر اهمیت دهند،کتابخانه باید از کتب مختلف با موضوعات گوناگون غنی باشد و وجود یک برنامه زمانبندی مشخص جهت رفتن
دانش آموزان به کتابخانه های عمومی و استفاده از امکانات آن ها.