حراج!

رابطه دانشگاه با فرهنگ عمومی

۱۶,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

بررسی رابطه دانشگاه با فرهنگ عمومی از دید دانشجویان

Studying the Relationship of the University with General Culture from the Students’ Viewpoint

تعداد صفحات: 32   فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

با وقوع انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن جهان شبکه ای که امروز در آن زندگی می کنیم، هر چند درباره تبعات و اشکال این انقلاب و اصولا تفسیر آن و مختصات جهان شبکه ای بیشترین اختلافات میان اندیشمندان وجود دارد، دستکم در یک مورد اجماع هست و آن اینکه همچون انقلاب های بزرگ فناورانه پیشین در تاریخ انسانیت (انقلاب نوسنگی و انقلاب صنعتی) این بار نیزباید درانتظار دگرگونی های بی شماری درساختارها و مفاهیم و روابطاجتماعی باشیم .هم از این رو به باور ما، نظام های مربوط به فرهنگ عمومی و مفهوم دانشگاه در حال دگرگون شدن هستند و بزودی در سیمایی کاملا جدید با آنها روبرو خواهیم بود این حرکت که هم اکنون نیز آغاز شده است احتمالا در سال های آتی شتاب بیشتری به خود می گیرد و هر اندازه موانع دنیای پیش از انقلاب اطلاعاتی، از جمله موانع سیاسی و مدیریتی و اجتماعی مبتنی برساختارهای پیشین مقاومت کمتری از خود نشان دهند و رو به ضعف بیشتری بروند، ساختارهای جدید زودتر جایگزین آنها خواهند شد . نگاهی به تجربه انقلاب های پیشین نشان می دهد که هر چند روند تدریجی خواهد بود اما می توان انتظار داشت که در این انقلاب ، شتاب بیشتری نسبت به انقلاب پیشین را شاهد باشیم، کما اینکه این انقلاب با فاصله کمتری از انقلاب صنعتی رخداد و اثرات خود را بسیار زودتر نمایان می کند. هدف ما در مقاله کنونی، ترسیم طرحی اولیه از فرهنگ عمومی با تمرکز یافتن آموزش در نظام دانشگاهی، در سال های آتی همراه خواهد بود. در این حال، هر چند بخش مهمی ازاین تغییرات هم اکنون شروع شده اند، اما هنوزگستره بسیارزیادی نیافته اند. استدلال کلی مقاله آن است که ساختارهای عام جامعه اطلاعاتی گرایش به بالا بردن سرمایه فرهنگی را بسیار زیاد می کنند، اما به همین میزان نیز اولا، تنش ها و خطرات ناشی از این افزایش را در قالب بالا بردن ظرفیت ها و امکان بالقوه بروز خشونت های هر چه شدیدتر و غیر قابل کنترل تر درانباشت های جمعیتی واقعی و مجازی گسترده تری بالا می برند و ثانیا، به صورتی متقارن، حوزه علمی را به ایجاد تمرکزی هر چه بیشتردر سطح نخبگان محدود می کشانند که باز هم در سطح نظام دانشگاهی بروز خواهد کرد، اما این بار در قطب مخالف و با خطر قطبی شدن جامعه ونخبه گرایی شدید در آن که با افزایش اختلاف در سرمایه های فرهنگی و اقتصادی همراه بوده و می تواند گرایش های آمرانه را تقویت کرده و دستاوردهای دموکراتیک را از میان برده یا به شدت کاهش دهد.
کلیدواژگان: انقلاب اطلاعاتی- جهان شبکه ای-جهانی شدن- سرمایه فرهنگی- علم-فرهنگ عمومی-نظام دانشگاهی-سطح نخبگان -آموزش -قطبی شدن جامعه -نخبه گرایی-حوزه علمی-گرایش های آمرانه

تعداد صفحات: ۳۲   فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید.