حراج!

بررسی تاثیر روش تدریس معلم و دانش آموز محور در پیشرفت تحصیلی

۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

برای انجام روش های تدریس باید شناخت ، توانایی ، مهارت فراوان در به کار بردن الگوهای متنوع تدریس داشته باشیم که «جویس» در این باره       می گوید : دانش آموزان بخش مهمی از محیط یادگیری را شامل می شوند و واکنش های متفاوت نسبت به روش های مختلف از خود نشان می دهند. ساختار شخصیت ، استعداد ،‌توانایی های ذاتی و آموخته های قبلی آنها موجب شکل گیری سبک های مختلف یادگیری می شوند که در این داستان بهترین وسیعترین راهی که به هدف مطلوب می رساند همان آموزش درست و اصول سلمان و سرمایه گذاری روی نگرش ، دانش و مهارت آنها است و نقش معلم در چنین فرآیندی فقط سخنرانی کردن و انتقال حقایق علمی و انباشتن آن در ذهن شاگردان نیست بلکه او زمینه تجربه را محیا می سازد و با ارتباط موثر شاگرد را به درس علاقمند می سازد و با روش منظمبه ارزیابی کارایی تدریس خود و پیشرفت تحصیلی شاگردان می پردازد .

مدیران آموزش و معلمان ایثارگران از خود مایه می گذارند تا امید جامعه به آموزش و پرورش مطلوب را زنده نگهدارند و اعتلای کیفیت یادگیری بهبود تدریس فعال معلمان در گروه حرفه ای شده آنان است . معلم حرفه ای کسی است که به شناخت علمی لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و دانش آموزان مجهز است و یادگیری را یاد می دهند . اصلاح اساسی زمانی ممکن است که در شیوه تفکر و عمل شخص تغییر مطلوب ایجاد شود که بیشتر معلمین موفق و علاقه مند به حرفه معلمی ، در جست وجوی یافتن شیوه های تدریس ، اندیشه های نوین و راه کارهایی هستند که یادگیری را برای فراگیران جذاب و مؤثر می کنند و در هر صورت فرصت خوبی پدید می آید تا اندیشه های تازه به آزمایش گزار شوند بتوانیم نتیجه ارزشیابی بازده آنها را که در بهبود فرایند تدریس فعال و یادگیری نقش بسزایی دارید را به کار بندیم.