حراج!

بررسی اصول اکولوژی کشاورزی

۱۸,۰۰۰تومان ۱۳,۰۰۰تومان

بررسی اصول اکولوژی کشاورزی

Study of Agricultural Ecology Principles

توضیحات

در جستجو برای برقرار کردن مجدد بیشتر اساس و بنیاد اکولوژیکی در تولید کشاورزی ، دانشمندان و توسعه دهندگان موضوع کلیدی را در گسترش کافی و پشتیبانی کشاورزی را نادیده گرفته اند . درک عمیق از ماهیت اکوسیستم های زراعی و اصول ، وظیفه هر کدام از آن ها می باشد .

 اکولوژی زراعی به سویی فراتر از دید یک بعدی اکوسیستم های زراعی می رود . در عوض تمرکز در روی یک جزء ویژه از اکوسیستم زراعی و اهمیت دادن به اکولوژی زراعی و عدم وابستگی همه اجزای سازنده اکوسیستم زراعی و پویایی مراحل مختلف اکولوژیکی می باشد .

 اکوسیستم های زراعی جوامعی از گیاهان و حیوانات هستند که با اثر متقابل آنها با محیط فیزیکی و شیمیایشان که توسط انسان اهلی شده اند تا برای تولید غذا ، فیبر ، سوخت و محصولات دیگر برای مصرف انسان از آنها استفاده شود .

کلیدواژه:بررسی اصول اکولوژی کشاورزی-اکولوژیکی-دانشمندان-توسعه دهندگان-پشتیبانی-ماهیت اکوسیستم – زراعی-گیاهان-حیوانات-فیزیکی-شیمیایی-غذا – فیبر – سوخت-

تعداد صفحات:۲۳    فایل:Word