حراج!

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات و ارتباطات

۵۰,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش

Investigating the Relationship between Organizational Culture of Information and Communication Technology in Education Offices

تعداد صفحات: 151      فایل:Word       فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید

 

توضیحات

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انجام شده است.

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند.

سازمانها بايد جهت به كار­گيري و استفاده بهينه از تكنولوژي فن­ آوري اطلاعات زمينه سازي لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين راه گامهاي مهم و صحيح را در عرصه سازمان بردارند. يکي از مهمترين عوامل موفقيت و شكست در اين حركت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازماني به تمام جنبه ­هاي سازماني تاثير مي گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­هاي مشترك، به سازمان‌ها قدرت مي بخشد و بر نگرش رفتار فردي انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني طراحي ساختار و نظام­هاي سازماني، هدف­گذاري، تدوين و اجراي استراتژي­ها و …. تاثير مي­گذارد. همچنين فرهنگ سازماني عامل موثر در ترويج خلاقيت و نوآوري است كه از طريق ارزش نهادن به كار سخت و متمركز و هدف­دار ، پشتكار  و سخت كوشي و تعهد عمل مي­كند.

کلیدواژه:بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات و ارتباطات-ICT-برنامه ريزي- انديشه-انساني- آموزش – پرورش-عصر-اطلاعات-تكنولوژي-موفقيت – شكست-رضايت شغلی-

تعداد صفحات: ۱۵۱      فایل:Word       فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید