حراج!

بررسي انواع آرتروز

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

بررسي انواع آرتروز

Examination of types of arthritis

تعداد صفحات:20            فایل:Word

توضیحات

ورزش هاى كششى، عمر غضروف سطح مفصلى را زياد مى كنند. سطح مفصلى برخلاف بافت هاى ديگر بدن كه سرخرگ و سياهرگ دارند و از خون تغذيه مى كنند، رگ ندارد و از آب سطح مفصلى تغذيه مى كند. آب سطح مفصلى نيز با حركت مفصل ساخته مى شود. به همين دليل هر چه حركت و ورزش بيشتر باشد، آب سطح مفصلى بيشتر خواهد بود و تغذيه سطح مفصل بهتر انجام خواهد شد. در نتيجه فرد به شلى غضروف و آرتروز مبتلا نمى شود.

آرتروز يك بيمارى مفصلى است و زمانى كه بافت غضروف ها در اثر فشارهاى وارده تحليل مى روند و آسيب مى بينند بروز مى يابد. مهمترين وظيفه سلول هاى غضروفى افزايش تحمل پذيرى مفصل است. آسيب ديدن اين بافت، فعاليت طبيعى مفصل را دچار مشكل مى كند و به دليل وجود عصب در اطراف بافت غضروف، در ناحيه آسيب ديده، درد حس مى شود.

کلیدواژه:بررسي انواع آرتروز-ورزش هاى كششى-عمر-غضروف-سطح مفصلى-بافت-سرخرگ-سياهرگ -خون- حركت-ورزش -آرتروز-فشار-سلول-طبيعى-عصب-آسيب ديده

تعداد صفحات:۲۰            فایل:Word