حراج!

ارواح در عالم برزخ

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

سرگذشت ارواح در عالم برزخ

The story of ghosts after death

تعداد صفحات:   ۲۰ فایل : Word   فهرست را در قسمت تصاویر ببینید.

توضیحات

انسان تا زمانی که در بند طبیعت است از صورت های واقعی اعمال و افعال خود بی خبر است ولی پس از مرگ روزنه ای از عالم غیب بر او باز می شود .برزخ هر کسی نمونه ای از قیامت اوست چنان که شخصی اهل ایمان باشد قلب او حب لقا و دیدار الهی پیدا می کند و چنان که اهل گناه و عصیان باشد وحشت وانقلابی در او ایجاد می گردد.

حیات پس از مرگ از مشکل ترین مسائل بشری و از مهمترین حوائج تاریخی انسانهاست . بشر از دیر زمان تلاش کرده تا سرنوشت پس از مرگ خویش را در یابد و پاسخی به حسن کنجکاوری خود از فرجام کار جهان بدهد . سوالاتی که از اعماق روح بشری سرچشمه می گیرد همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده که آیا پس از مرگ شعله زندگی خاموش می شود ویا حیات با شکوهتری آغاز می گردد ؟ فیلسوفان و متفکران غیر مذهبی پاسخ قانع کننده به انسان نداده اند والبته تا حدودی عذرشان موجه است .

کلیدواژه:ارواح -عالم برزخ-دیدگاه قرآن و روایت -زندگی برزخی – برزخ خواب-  جنبه همگانی – پاسخ به یک شبهه – مکان برزخی -حیات برزخی – پیامبر (ص) – امام ( ع ) – حیات برزخی  – شهدا – قیافه مؤمنان –   متوسلین – مستضعفین – قیافه مجرمین در برزخ – رابطه ی روح با این جهان  – بهره گیری –  روح – اعمال – نیک – فلسفه  برزخ

تعداد صفحات:   ۲۰ فایل : Word   فهرست را در قسمت تصاویر ببینید.