ارتقاء دانشفنی فرمولاسیون و بهینه سازی شرایط فرایند تولیدکامپوزیتPP/Bagasseدر مقیاس صنعتی با هدف بهبود خواص فیزیکی/ مکانیکی

۲۳۲,۰۰۰تومان

ارتقاء دانشفنی فرمولاسیون و بهینه سازی شرایط فرایند تولیدکامپوزیتPP/Bagasseدر مقیاس صنعتی با هدف بهبود خواص فیزیکی/ مکانیکی

توضیحات

امروزه رشد مصرف کامپوزیت های چوب – پلاستیک(WPC)با توسعه ماشین آلات و تولید دانش فنی در این زمینه بسیار رو به گسترش است. اگرچه تولید اولین محصولاتWPC به بیش از ۲۵ سال قبل برمی گردد ولی بیشترین رشد این محصول مربوط به دهه اخیر می باشد. در این دهه با توسعه ماشین آلات و تولید افزودنی های خاص این کامپوزیت ها مشکلات فرایندی تولید این محصول به خصوص در درصدهای بالای پودر چوب رفع گردید. استفاده از درصد بالای پودر چوب علاوه بر کاهش قیمت تمام شده محصول، سبب افزایش استحکام مکانیکی محصول نیز می گردد. ولی تولید محصول با درصد بالای چوب دارای مشکلات زیاد فرمولاسیونی و فرایندی است که در ابتدا باید بر روی این مساله مطالعه صورت گیرد و با انجام آزمایشات مناسب شرایط مناسب فرایند و فرمولاسیون به دست آید.
در این بخش که گزارش اول این پروژه می باشد، به معرفی کامپوزیتهای چوب پلاستیک و مواد مورد استفاده در ساخت آنها پرداخته شده است. در فصل دوم به معرفی باگاس، روشهای فراوری وخواص آن پرداخته شده است. در ادامه و در فصل سوم به مواد به کار رفته در فرمولاسیون چوب– پلاستیک اشاره شده سپس فرمولاسیون و تکنولوژیهای تولید کامپوزیتهای چوب – پلاستیک به صورت خلاصه عنوان گریده است.