حراج!

آیین‌ها و رسوم ایرانی در شعر فارسی قرن ششم

۶۵,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی وارشد …

توضیحات

پژوهش حاضر بررسی آیین‌ها و رسوم ایرانیان در شعر قرن ششم (ه.ق) می‌باشد که ریشه در فرهنگ و قدمت ایران دارد. بسیاری از این آداب و رسوم، با تغییر نوع نگرش وافکار مردم و در طول زمان دستخوش تغییراتی گردیده، چنان‌که پذیرفتن دین مبین اسلام، تأثیری ژرف در فرهنگ ایران بر جای گذاشته است و از طرفی دیگر حمله‌ی مغول سبب نابودی بسیاری از این آیین ها گردیده است. جشن‌های باستانی ایران و هم‌چنین اعیاد و آیین‌های اسلامی و نیز رسوم پادشاهان و دربار و دیگر مسائل روزمرّه‌ی زندگی، در دیوان شعر فارسی امیر معزّی، انوری و فلکی شروانی که از شاعران بزرگ قرن ششم می باشند، نمود بسیاری یافته است. در این رساله کوشش بر این بوده است که با تکیه بر دیوان شعر فارسی این سه شاعر بزرگ پارسی‌گوی، نحوه برگذاری آداب ورسوم ایرانیان در قرن ششم استخراج گردد. این تحقیق به خواننده فرصت می‌دهد که از آداب و رسوم دربار و عقاید مردم در آن دوره، هم‌چون آیین شکار، آیین سوگند خوردن، آیین میگساری و هم‌چنین از چگونگی پیدایش جشن‌های باستانی و نیز جشن‌ها و اعیاد مذهبی، چندوچون برگزاری آیین‌ها و رسوم و بازی‌هایی که در آن دوره انجام می‌شده است، آگاهی یابد.

 

کلید واژه: آیین و رسوم، شعر فارسی، امیر معزّی، انوری، فلکی شروانی.