خانه » اقتصاد و سیاست » سیاسی » آیا سکوت أصحاب رسانه رضایت به این اهانت ها نیست!
زیبا صالح پور
زیبا صالح پور

آیا سکوت أصحاب رسانه رضایت به این اهانت ها نیست!

باید بدانیم و نباید فراموش کنیم
که این حرف خوبى نبود
که در شهر اهواز زده شد
به قلم : عبدالرحمن نیک سرشت

پارسال همین موقع ها بود که سرکار خانم زیبا صالح پور ، نفر اول انتخابات شوراى شهر اهواز ، براى ریاست شوراى شهر نامزد شده بود که متاسفانه ، با بیان این مطلب که صرفا بخاطر این که او یک زن است و صلاح نیست که در بین این همه مرد، به صندلى ریاست شوراى شهر تکیه زند از قصد خویش منصرف شد . این در حالیست که ما در کشور هم تجربه ى فرماندار شدن ، شهردار شدن و هم به ریاست شوراى شهر رسیدن بانوان شایسته را داشتیم
در همین راستا صاحب این نوشتار ، پیش خود اندیشید ، که این چه فرهنگى است که دارد در شهر اهواز نهادینه مى شود این افکار مضر به حال توسعه ى استان خوزستان است ، ما با دست خودمان داریم بذر تفرقه و تبعیض را در این خطه ى پرچالش مى پراکنیم
حالیا امروز که باز سرکار خانم زیبا صالح پور را در شهردارى اهواز دیدم أو را بسیار مغموم و نگران یافتم ، علت ناراحتى اش را جویا شدم او گفت امسال هم باز خود را نامزد ریاست شورایى نمودم اما باز همان حرف هاى دلسرد کننده را مى شنوم. آیا این یک اهانت بزرگ و توهین آشکار به زحمات و تلاش هاى صادقانه بانوان نیست !؟ و آیا سکوت شما أصحاب رسانه به معناى رضایت به این اهانت ها نیست! ؟
پیش خود اندیشیدم و نظر داشتم که این چالش را رسانه اى کنم و نیز به اشتراک بگذارم ، تا ببینم آیا این أشخاص به نمایندگى أز طرف مردم اهواز این حرف ها را می زنند و این اعتقادات را بیان مى کنند یا صرفا ، حق کشى در کار است.
در مورد زنى که انسان شایسته اى است ، معلمى فداکار و از سلاله ى مجاهدان مشروطه خواه است ، زنى پاکدامن و عارى از هر طمع خوارى، و حامى محرومین و مستمندان است ، زنى پارسا و مؤدب به آداب الهى ، زنى که براى دین و ملک مایه ى افتخار است.
زنى فرهنگى و عفیف ، آرى ، صرف نظر از این که کدام انسان خدوم، دروز دوشنبه ، همین هفته به کرسى ریاست شورا تکیه مى زند ، و تبریک مردم پشت و پناهش باد ولیکن باید بدانیم و نباید فراموش کنیم که این حرف خوبى نبود که در شهر اهواز زده شد!!
والسلام

x

شاید بپسندید

جبهه شوش

فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس

شهید آوینی : یاران ! شتاب کنید که زمین نه جای ماندن است

اموال غيرمنقول

شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول

قانون اجرای احکام مدنی: مقررات مربوط به اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال

  Ordinances of Signing Sentences in Law and Fiqh

احکام تاسیسی و امضایی و قلمرو آنها

تعریف احکام تاسیسی و امضایی و تفاوت این دو قلمروه و کاربردآنها